Ay chehra-e zeba-e tu - Amir Khusrao

I was singing a farsi shabad of Guru Nanak (Chilmil Bisyaar) and did some research on what Bisyaar means (बिसयारبسیار abundant, in plenty. अधिक, प्रचुर, बहुल, बहुत।).  I also looked up urdu, kashmiri and farsi poetry, and found the word in one of Amir Khusrau's farsi poem's that I have heard before and written about before (Man Tu Shudam). What in urdu/hindi we say "bahut khoob," Khusrau uses "bisyaar khubaan" (see second couplet below). According to a reader of the blog, khubaan is apparently the plural of khoob.
 


Poem by Khusro


Ay chehra-e zeba-e tu rashk-e-butaan-e aazari
Har chand wasfat mikunam dar husn zaan baalaatari.

Aafaq ra gar deedah am mehr-e butan warzeedah am;
Bisyaar khubaan deedah am lekin tu cheez-e deegari.

Man tu shudam, tu man shudi, man tan shudam, tu jan shudi;
Taakas nagoyad baad azeen man deegaram tu deegari.

Khusrau ghareeb ast-o gada uftadah dar shehr-e shuma;
Baashad ki az behr-e khuda, su-e ghareeban bangari.

(trans. Dr. Hadi Hasan)


O you whose beautiful face is the envy of the idols of Azar
(Abraham's father and famous idol maker);
You remain superior to my praise.

All over the world have I traveled; many a maiden’s love have I tasted;
Many a beauty-star have I seen; but you are something unique.

I have become you, and you me; I have become the body, you the soul; 
So that none hereafter may say that “I am someone and you someone else.”

Khusro a beggar, a stranger has come wandering to your town;
For the sake of god, have pity on this beggar and do not turn him away from your door.


A longer version of this poem:


ai chehra-e-zebā-e-tū rashk-e-butān-e-āzarī 
har-chand vasfat mī-kunam dar husn zaañ bālā-tarī 

tū az parī chābuk-tarī vaz barg-e-gul nāzuk-tarī 
vaz har-che goyam behtarī haqqā ajā.ib dilbarī 

tā-naqsh mī-bandad falak hargiz nadāda iiñ namak 
huure na-dānam yā malak farzand-e-ādam yā parī 

a.alam hama yaġhmā-e-tū ḳhalqe hama shaidā-e-tū 
aañ nargis-e-shahlā-e-tū āvurda rasm-e-kāfirī 

āfāq-hā gardīda-am mehr-e-butāñ varzīda-am 
bisyār ḳhūbāñ dīda-am lekin tu chīze dīgarī 

ai rāhat-o-ārām-e-jāñ bā qadd chuuñ sarv-e-ravāñ 
zīnsāñ marau dāman-kashāñ kārām-e-jānam mī-parī 

man tū shudam tū man shudī man tan shudam tū jaañ shudī 
tā kas na-goyad ba.ad aziiñ man dīgaram tū dīgarī 

'ḳhusrau' ġharībast-o-gadā uftāda dar shahr-e-shumā 
bāshad ki az bahr-e-ḳhudā sū-e-ġharībāñ bañgarī 

2 Comments